Fotokonstutställningen - Nunamiut

Av Tovakatin Aschalack Ookpik Ahgook

 

Sedan sommaren 1996 har Björn Uglem under perioder årligen levt och överlevt tillsammans med den sist ”upptäckta” folkgruppen i Nordamerika, Nunamiuterna. Nunamiut  betyder  landgående människa och de är de enda inlandseskimåerna i världen. De lever i norra Alaska i en hård och obarmhärtig vildmark i ett av världens kallaste klimat. Deras överlevnad är på alla vis extrem då de dels klarar av att överleva på sitt historiskt traditionella sätt av jakt, fångst och fiske, men även försöker överleva i mötet med den västerländska civilisationen. Det som utmärker deras kultur är ödmjukheten, glädjen och tacksamheten för livet.

 

Björn började sina vistelser hos Nunamiuterna som traditionellt västerländsk äventyrare men insikterna från att dela deras liv fick honom att börja föreläsa om sina upplevelser och hur hans syn på livet förändrats.

 

Björn anser att Nunamiuternas sunda livsfilosofi och visdom är det som skulle kunna rädda mänskligheten.

För att kunna beskriva deras liv och livssyn samt förmedla en känsla av densamma har Björn skapat konstfotoutställningen, Nunamiut..

 

Till varje konstnärligt bearbetat porträttfoto följer en mindre tavla med ett lock som betraktaren kan öppna och där läsa om Björns tanke med konstverket. Vill man göra sin egen tolkning så låter man bli att öppna locket. Ramarna som tillhör fotografierna är utsmyckade med föremål som är kopplade till Nunamiuternas liv samt traditionella konsthantverk som förstärker bilderna och istället för att avgränsa vidgar och fördjupar känslan vid betraktande.

 

Björn är adopterad av Nunamiuterna och tillhör klanen Ahgook.

 

Nunamiterna anses idag vara en av de mest ursprungliga och unika arktiska folkgrupperna i Nordamerika. Deras kultur är fortfarande livskraftig då de t.ex. skapar nya trumdanser och nya sägner

Mer konst av Björn

Med sin fotokonst vill Björn berätta om företeelser och förändringar i människans historia och om själva livets överlevnad.

 

Syftet med hans konst är att väcka reaktion och eftertanke. Reflektion, process och insikt om respekt och kärlek till livet är centrala delar i hans konstutövande.

 

Bildutställning - ÄNGLAR

Abborren - en konstuställning

Änglar är ett väsen som står för godhet och som finns beskrivet i många olika kulturer och livsåskådningar runt om i världen.

Änglar finns överallt. Mitt ibland oss.

Frågan är, har vi tid att lägga märke till dom?

och hur behandlar vi dem?

 

En konstuställning om en synnerligen färgstark och livskraftig fisk!

Några gånger fortsätter deras hjärta att slå lång tid efter det att de dött.

 

Tänk om vi människor kunde låta vårt hjärta få bestämma mera.

 

En del av oss verkar faktiskt leva ett helt liv utan hjärta.

 

Så lyssna på ditt hjärta!

Nybyggarland

 

Nybyggarland är en historisk fotokonstutställning om Nybyggarepoken i Svenska Lappland. Den Västerbottniska lappmarkens nybyggartid pågick från sent 1600-tal och nådde sitt avslut med 1920-talets kolonat och kronotorp. Nybyggarland är en utställning som ger alla sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel en upplevelse samt på ett känslomässigt sätt skildrar nybyggarlivet. Utställningen är ett försök att beskriva nybyggarnas liv sett ur deras ögon. Ett liv fyllt av kamp, vedermödor, slit, svält och umbäranden, men även hopp, glädje, närhet och framtidstro.

 

Ett av utställningens syften är att framför allt ge ungdomar och nyanlända en historisk bakgrund och förståelse för var de befinner sig geografiskt samt få en fördjupad insikt i sin nuvarande verklighet.

 

Förhoppningsvis ska utställningen väcka intresse och få utställningens besökande att känna sig hemma och behövda.

 

Björn har på ett kreativt sätt använt sig av de former, miljöer och förutsättningar som naturen, nutiden och historien skapar.

 

Björns foton är tryckta på canvas och ramarna runt bilderna är byggda av gamla träd samt antika träföremål för att utvidga upplevelsen.

 

Detta är en fotokonstutställning utöver det vanliga.

Kontakt: injuruunga@gmail.com

Design av: art&design - Sara Eliasson